Tryb działania

 

Komórki organizacyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także z jednostkami administracji publicznej wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Komórki organizacyjne wykonują zadania w zakresie ustalonym przepisami regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie harmonogram realizacji zadań ustalany jest corocznie w formie rocznego planu działalności Komendy Powiatowej.

Realizacja planu pracy jest koordynowana na bieżąco, a jednocześnie prowadzona jest kontrola wewnętrzna realizacji zadań przez kierownictwo komendy oraz kierowników komórek organizacyjnych w ramach kontroli wewnętrznych.

 

Wytworzył:
Marta Walczak
Udostępnił:
Deluga Dorota
(2005-09-23 13:44:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Różański Paweł
(2008-01-22 13:20:01)