Struktura własności

Majątek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie jest własnością Skarbu Państwa, za który odpowiedzialny jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Jest on przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Komenda Powiatowa PSP prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Komendant Powiatowy PSP realizuje akredytywy finansowe według zasad określonych odrębnymi przepisami.

 

Wytworzył:
Marta Walczak
Udostępnił:
Deluga Dorota
(2005-09-23 13:36:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Deluga Dorota
(2005-09-23 13:38:19)