Organy i osoby sprawujące w nich funkcje

Komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje, spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w porozumieniu ze starostą.

Komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej odwołuje komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej po zasięgnięciu opinii starosty.

W przypadku braku opinii, o której mowa wyżej, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej odwołuje komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej po upływie 14 dni od dnia przedstawienia wniosku o odwołanie.

 

 

Zastępców komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów lub aspirantów Państwowej Straży Pożarnej i odwołuje komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, na wniosek komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

 

Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie jest:    

 

bryg. mgr  inż. Jacek Dziurdz

 

Zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie jest:

 

mł. bryg. mgr  inż. Sebastian Kurłowicz

Zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie jest: